Metamorfní technika

Motýlí ,,masáž”

MT je příjemná, velmi jemná a relaxační metoda s hlubokými a trvalými učinky. Umožňuje uvolnění emocionálních, fyzických či psychických traumat, strachů a stresů, které nevědomě ovlivňují naše životy a blokují a omezují náš přirozený stav bytí. Zároveň dochází k uvolňování karmického zatížení. Její aplikace uvolňuje tok životní energie. Působí tedy na zlepšení zdraví, na přísun vnitřní síly, radosti, psychické vyrovnanosti a přenastavuje organismus do jeho plného potenciálu.

V posledních letech se objevilo mnoho technik osobního růstu a vnitřního poznání. Tyto externí „nástroje“ nám umožňují najít, nebo spíše znovu objevit naši vlastní cestu a naši vnitřní rovnováhu, která je nezbytná pro vědomé žití našich životů.

Princip Metamorfní techniky (MT)

Jedná se o velmi jednoduchou metodu pro odblokování především traumat a schémat vytvořených při početí, v období prenatálního vývoje a při porodu, kdy se formuje základní struktura tzv. matrice budoucí lidské bytosti. Vše to, co prožije ve svém prenatálním období jako traumata včetně stresů a strachů matky, prožitých v průběhu těhotenství, vytváří bloky, jež jsou základem „schémat“, která se pak objevují v našem současném životě a ovlivňují naše myšlenky, naši osobnost i naše vědomí a projevují se tak v našem celkovém přístupu k životním situacím.

Uzdravujícím zdrojem je zde životní energie přijímajícího, vrozená inteligence organizmu a jeho schopnost se regenerovat.

MT je založena na principu uvolnění energie, která vyživuje bloky zafixovány na reflexních zónách páteře na chodidlech, dlaních a na hlavě. V těchto částech těla je zachycena celá časová perioda prenatálního období.


Zmíněné tři části těla odpovídají třem základním funkcím:

• Chodidla jsou symbolem pohybu

O chodidla se opíráme, jsou našim kontaktem se zemí, vztahem k okolnímu světu, představují naši vnitřní vyrovnanost.
Jejich ošetření MT nastartuje vnitřní změny, které se následně projeví na našem životním způsobu pohybu vpřed.

• Ruce jsou symbolem akce

Jsou komunikačním kanálem s druhými, dovolují nám tvořit, realizovat, projevovat se v okolním světě.
Ošetření
MT ovlivňuje naši schopnosti reagovat na životní změny a vyjádření sebe sama.

• Hlava je sídlem myšlení a plánování, je našim s pojením s nebem
Ošetření
MT pozitivně ovlivní naši schopnost myslet, řídit náš život a být iniciativní.

Metamorfní technika je unikátem svého druhu, protože není ani léčbou, ani terapií, ani masáží či metodou zaměřenou na léčení, ale technika, která pomáhá dát nový impuls naší vnitřní životní síle a která nám pomáhá co nejlépe využít lépe náš potenciál.

MT se provádí maximálně 1 x za týden, aby naše mysl a energetický systém byl schopen přijmout změny.

MT je vhodné opakovat minimálně 8 x , aby mohlo dojít k přenastavení vzorů a navrácení životní energie do plného potenciálu.

Samotná aplikace trvá 60 minut

Postoj operátora Metamorfní techniky

Velmi podstatným aspektem je postoj toho, kdo MT aplikuje. Při provádění této metody je operatér pouze katalyzátorem: změnu či uzdravení léčené osoby nezpůsobuje on, ale životní síla pacienta, která se uvolňuje prostřednictvím stimulace reflexních míst na chodidlech, rukou a hlavě. Je důležité, aby operátor pracoval bez dalšího vlastního řízení této energie a bez „chtění“ pomoci, podobně, jako je půda vhodným prostředím – katalyzátorem pro žalud, který se díky své vitální síle ujme a vyroste z něj statný dub. Terapeut nediagnostikuje, neléčí a nemusí znát současný stav ani symptomy nemocí ošetřovaného. Čím méně je operátor vtažen do procesu proměny, tím je technika účinnější. Nejpřínosnějším přístupem operátora je srdečný odstup.

  • MT je založena na principu uvolnění energie vyživující bloky vzniklé z psychických stresů plodu i matky od početí do narození, které se fixují na reflexní zónu páteře chodidel, rukou a hlavy. V těchto částech těla je zachycena celá časová perioda prenatálního období – od početí po moment narození.
  • MT pracuje s vrozenou inteligencí životní síly ošetřovaného a schopností regenerace každého organismu.
  • MT je snadná. Není třeba žádných zvláštních odborných znalostí a zkušeností. Můžeme ji provádět kdekoliv – doma, v kanceláři, ve studiu, na cestách. Dobře se doplňuje se všemi ostatními terapiemi.
  • MT je vhodná pro všechny – pro dospělé i děti. Výborná pro urovnání hyperaktivity, poruch v sebeovládání, agresivity, poruch CNS, ADD, ADHD, autismu, pro zdravotně postižené, pro těhotné matky a zdravý vývoj jejich miminek. MT je úspěšná při řešení zdravotních problémů i velmi starého původu.
  • MT má trvalý, hluboký a nenásilný účinek.
  • MT se aplikuje prostřednictvím jemných dotyků na reflexních zónách páteře. Nemá vedlejší účinky. Není třeba diagnózy, není třeba diskutovat o osobních problémech či o současných či minulých nemocech.

Kdy a jak Metamorfní technika vznikla?

Metamorfika se zrodila z výzkumů, které v 50. letech započal anglický naturopat a reflexolog žijící v italském Toskánsku Robert St. John s autistickými dětmi a s dětmi s Downovým syndromem.
Dr. Robert St. John dospěl na základě těchto výzkumů k poznání, že prenatální období se odráží na některých částech nohou, rukou a hlavy a že události zažité během těhotenství, kdy jsou se formuje naše báze, jsou ty, které ovlivňují náš způsob bytí a jednání.

Pokračovatelem této metody je Gaston San-Pierre, kanaďan žijící mnoho let v Anglii, který s objevitelem této metody Robertem St. Johnem spolupracoval v 70.letech a nazval metodu Metamorfní technika. V roce 1979 pak založil The Metamorphic Association, která se v roce 1983 stala etickou organizací s cílem podporovat povědomí o Metamorfní technice prostřednictvím vzdělávání a instruktážních školení teorie a praxe této formy uzdravení a osobního rozvoje. Gaston San-Pierre zařadil do svých kurzů také vesmírné principy/zákony, které jsou s podstatou Metamorfiky nerozdělitelně propojeny.

Informace čerpány ze stránek www.inspirala.cz