Logá Sveta duhy

Naše logá vo formátoch svg a png k voľnému použitiu.
Odkaz na tieto stránky: https://www.svetduhy.cz/

Vektorový formát SVG

Formát PNG